ONE MAN AND THE SEA กิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลจากดอนสัก ไปเกาะสมุย

      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 63 ท่าเรือเอนกประสงค์แหลมทวดดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด และปล่อยตัว นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) นักร้องนักแสดง ในฐานะทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ขององค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร(UN Ocean Conference) พร้อมทีมว่ายน้ำ 7 คน ออกปฎิบัติภารกิจโครงการ “1 คนว่าย หลายคนช่วย ” (One Man & The Sea ) ว่ายน้ำตัวเปล่าข้าม 12 เกาะ จากฝั่ง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ไป ยัง อ.เกาะสมุย ระยะทาง 82 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2563 ระยะเวลา 18 วัน เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้ใส่ใจเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในทะเล ลดการใช้พลาสติกโดยเฉพาะขยะทะเล ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล และระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายากของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน