บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ลำ

โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหาร บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด นำโดย พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานบริษัท
คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจำนวนรวมประมาณ 100 คนเข้าร่วมพิธี ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การปรพกอบพิธีโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงตามประเพณีของพราหมณ์ ช่วงสายพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในขั้นตอนการวางกระดูกงูเรือทั้งสองลำ โดยมีการคล้องพวงมาลัย ผูกผ้าสี และเจิมที่แผ่นเหล็กส่วนหัว
กระดูกงูด้วย ซึ่งนับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน