aBOAT Vol 34 En

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือใบไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือใบประเภท Optimist รายการ Trofeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบรายการ Trofeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2561 ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี      สำหรับการแข่งขันเรือใบนานาชาติ รายการ Trofeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 เป็นการแข่งขันเรือใบ Optimist ประเภททีม มีนักกีฬาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 19 ทีม จาก

Read More »

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่จำนวน 2 ลำ

     วันที่14 พฤศจิกายน 2562 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ให้การต้อนรับ โดยในเวลา 09.49 น. ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานในพิธีได้กดปุ่มไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่      คุณลักษณะที่สำคัญของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ มีความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร ความลึกของเรือ 3.8 เมตร ระยะกินน้ำลึกตัวเรือ 2.0 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 นอต กำลังพลประจำเรือ

Read More »

มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตจำนงในการลงนาม

     วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีแสดงเจตจำนงในการลงนามในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2573) มูลค่า 910,000,000 บาท โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายไชยากร วัฒน์ประกายรัตน์ กรรมการบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ในการนี้ นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท ประธานบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด

Read More »